<*marquee width="600"scrollamount="3"scrolldelay="80"><*font color="#F5F5DC" style="font-size:24px">**ใส่ข้อความที่เราต้องการ ใส่ข้อความที่เราต้องการ **<*/font><*/marquee>

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เทคนิค Photoshop แต่งดาวให้สวยด้วย แสงสี

เทคนิค photoshop ดาวสวยๆ
1. เปิดโปรแกรม photoshop ขึ้นมา แล้วสร้างไฟล์ มา ขนาด 300*300 px
2. สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่
3. ไปที่เครื่องมือ Custom Shape Tool แล้วคลิกขวาแล้วเลือกเครื่องมือ ตามรูป
ใช้เครื่องมือ custom shape tool photoshop
4. ดูที่แถบเครื่องมือด้านบนแล้วเลือก รูปดาว จากนั้นก็มาวาดใส่ใน งานของเรา ( ตอนวาดรูปดาวให้กด shift ค้างไว้แล้ว ลากลงไปจะได้สัดส่วนที่สวยงาม)
5. คลิกขวาที่เลเยอร์ที่สร้างมาใหม่ เลือก Blending Option แล้วตั้งค่าตามรูป
6। สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีก 1 เลเยอร์
7. นำเมาส์มาคลิกค้างไว้ ใน เลเยอร์ที่ 1 แล้วรูปดาวเราจะ มีการ select พื้นที่
8. ให้ทีสีดำลงในพื้นที่ เลเยอร์ที่ 2 แล้วกด ctrl+d เพื่อยกเลิก การ select พื้นที่
9. เลือกเครื่องมือ Eraser tool แล้วตั้งค่า
10. นำเมาส์มาวาง แล้วคลิกไป 1 ที
11. สุดท้ายมาปรับค่า Opacity ในเลเยอร์ที่2 ให้เหลือแค่ 70%
สุดท้ายก็จะได้ผลงานออกมา