<*marquee width="600"scrollamount="3"scrolldelay="80"><*font color="#F5F5DC" style="font-size:24px">**ใส่ข้อความที่เราต้องการ ใส่ข้อความที่เราต้องการ **<*/font><*/marquee>

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

แต่งภาพแนวแฟชั่นด้วยเทคนิค Cross Process

Cross Process คือ กระบวนการที่นิยมทำสำหรับภาพถ่ายแนวแฟชั่นที่ต้องการให้เกิดความผิดเพี้ยนของสี และมีคอนทราสต์ที่จัดจ้านมากขึ้น ซึ่งมีกระบวนการทำโดยนำฟิล์มสไลด์ไปล้างในน้ำยา C-41 ซึ่งเป็นน้ำยาสำหรับล้างฟิล์มเนกาทีฟ ทำให้ภาพที่ได้มีสีที่จัดมากขึ้น และอีกวิธีหนึ่งคือ การนำฟิล์มเนากาทีฟที่นิยมใช้ถ่ายภาพทั่วไปมาล้างในน้ำยา E+6 ซึ่งเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างฟิล์มสไลด์ วิธีนี้จะได้ภาพที่มีสีตุ่น ๆ มัว ๆ ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไรนัก
ปัจจุบันการใช้ฟิล์มถ่ายภาพอาจจะลดลงมาก การทำ Cross Process สำหรับภาพที่ได้จากกล้องดิจิตอลจึงต้องอาศัยกระบวนการ Post Process จาก Photoshop ซึ่งมีหลักการที่ง่าย ๆ และสามารถปรับแต่งให้ภาพมีสีที่ได้อย่างต้องการ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. เปิดภาพชื่อ chapter9-008.jpg
2. คลิกปุ่ม Create new fill or adjustment layer แล้วเลือกคำสั่ง Curves เพื่อเริ่มต้นการปรับแต่งคอนทราสต์
3. ปรับแต่ง Curves ของ Channel RGB ให้มีลักษณะแบบ “S Curves”เพื่อเพิ่มคอนทราสต์ให้กับภาพ
4. ภาพมีคอนทราสต์จัดขึ้น โดยจะเห็นแสงและเงามากขึ้นกว่าเดิม
5. คลิกเลือก Channel Red เพื่อปรับแต่งคอนทราสต์ให้กับ Channel สีแดง
6. ปรับแต่ง Curves โดยดึงจุด Highlight ขึ้นเพื่อเร่งสีแดง และดึง Shadow ลงเพื่อเร่งเงาให้อมเขียวเล็กน้อย
7. ลักษณะภาพที่ได้มีส่วนสว่างที่อมแดง และเงามีสีอมเขียวมากขึ้น
8. คลิกเลือก Channel Green เพื่อปรับแต่งคอนทราสต์ให้กับ Channel สีเขียว
9. ปรับแต่ง Curves โดยเพิ่มสีเขียวให้กับภาพโดยดึงจุด Highlight ขึ้น และเพิ่มเงาให้มีสีแดงอมชมพูโดยดึงจุด Shadow ลงเล็กน้อย
10. ลักษณะของภาพที่ได้มีสีอมเหลืองและมีคอนทราสต์เพิ่มมากขึ้น
11. คลิกเลือก Channel Blue เพื่อปรับแต่งคอนทราสต์ให้กับ Channel สีน้ำเงิน
12. ปรับแต่ง Curves โดยคลิกกำหนดจุด Midtone ให้คงที่ แล้วดึงจุดยึดของ Shadow ขึ้นเพื่อเร่งส่วนเงาให้อมสีน้ำเงิน
13. ลักษณะภาพที่ได้มีเงากลายเป็นสีดำอมน้ำเงินและคอนทราสต์จัดมากขึ้นแล้ว
14. กดปุ่ม Ctrl+Alt+Shift+E เพื่อรวมทุกเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์ใหม่ไว้ด้านบน
15. เปลี่ยนเบลนโหมดเป็น Overlay เพื่อเพิ่มคอนทราสต์ให้สูงขึ้น และลดค่า Opacity เพื่อเพิ่ม คอนทราสต์ให้สูงขึ้น และลดค่า Opacity ลง เพื่อไม่ให้รายละเอียดของภาพสูญหายมากเกินไป
16. ลักษณะภาพที่ได้มีสีจัดจ้านและมีคอนทราสต์รุนแรงมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: