<*marquee width="600"scrollamount="3"scrolldelay="80"><*font color="#F5F5DC" style="font-size:24px">**ใส่ข้อความที่เราต้องการ ใส่ข้อความที่เราต้องการ **<*/font><*/marquee>

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

แก้ไขภาพบิดเบี้ยวด้วย Lens Correction

การถ่ายภาพตึกสูงในมุมเงย หรือการถ่ายภาพมุมต่ำโดยกดกล้องลง รวมถึงการถ่ายภาพโดยใช้เลนส์มุมกว้าง มักจะมีข้างเคียง คือ อาจทำให้ภาพที่ได้ดูเอียง หรือมีสัดส่วนที่ผิดเพี้ยนไป (ไม่เกี่ยวกับฝีมือการถ่ายภาพ และการจัดองค์ประกอบ) นอกจากนี้การใช้เลนส์มุมกว้างถ่ายภาพที่อยู่ใกล้เกินไป ก็อาจได้ภาพที่ป่องตรงกลาง
แก้ไขปัญหาของภาพที่มีมุมมองผิดสัดส่วน สามารถทำได้ด้วยคำสั่ง Lens Correction ที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตากล้องโดยเฉพาะ ซึ่งบานหน้าต่างการปรับแต่งที่สำคัญมีดังนี้
Remove Distortion ใช้สำหรับแก้ไขภาพที่มีลักษณะป่องกลาง หรือภาพที่ดูยุบลึกลงไป
Chromatic Aberration ใช้สำหรับการแก้ไขภาพที่มีสีเหลืองออกมาจากขอบวัตถุ
Vignette ใช้สำหรับปรับแต่งให้ตรงกลางภาพดูเด่นขึ้น โดยการเพิ่มขอบสีที่มุมทั้ง 4 ด้าน และปรับให้ภาพสว่างขึ้นได้ด้วยเช่นกัน
Transform ใช้สำหรับปรับแต่งภาพที่มีมุมมองผิดปกติ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เช่น ส่วนฐานของภาพดูกว้างกว่าส่วนบน
Angle คือ การปรับแนวระนาบของภาพใหม่
Scale ใช้สำหรับเพิ่มหรือลดสัดส่วนของภาพเพื่อซ่อน หรือแสดงพื้นที่บางส่วนหลังจากการปรับแต่งเสร็จแล้ว
Tool เป้นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่ง ทำหน้าที่เช่นเดียวกับการปรับแต่งโดยแถบเลื่อนทางด้านขวามือ แต่จะเห็นผลการปรับแต่งทันที
1. เปิดภาพชื่อ chapter7-003.jpg
2. คลิกเมนู Filter > Distort > Lens Correction เพื่อเรียกใช้คำสั่งสำหรับปรับแต่งภาพ
3. กำหนดค่าให้ Fix Red/Cyan Fringe = +60 เพื่อลดเส้นขอบสีเขียว
4. กำหนดค่าให้ Vertical Perspective = -30 เพื่อลดฐานของภาพให้แคบลง ดูสมดุลกับยอดตึกมากขึ้น
5. คลิกเครื่องมือ Straighten Tool เพื่อใช้แก้ไขแนวระนาบของภาพที่เอียงอยู่ให้ตรงขึ้น
6. แดรกเมาส์เป็นเส้นตรงบริเวณยอดตึกทั้ง 2 เพื่อให้ยอดตึกดูสูงเท่ากัน
7. กำหนดค่าให้ Scale = 95% เพื่อลดสัดส่วนของภาพให้เล็กลงและมองเห็นท้องฟ้าได้มากขึ้น
8. คลิกปุ่ม OK เมื่อปรับแต่งค่าเรียบร้อยแล้ว
9. ลักษณะของภาพที่ได้หลังจากปรับแต่งค่าแล้ว ซึ่งจะเห็นว่ามีพื้นที่บางส่วนหายไป
10. ใช้เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool สร้าง Selection คลุมภาพ
11. คลิกเมนู Image > Crop เพื่อตัดพื้นที่รอบนอก Selection ทิ้งไป
12. ภาพผลลัพธ์ที่ได้ดูสมบูรณ์มากขึ้น
13. ตกแต่งเพิ่มเติม โดยเพิ่มความคมชัดด้วยฟิลเตอร์ Unsharp mask และเพิ่มเติมสีสันให้สดใสมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: